Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
137 postów 321 komentarzy

Zamach przed wyborami ?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

zarządza się co następuje: § 1. Przeprowadzić w dniach 15 – 16 września 2011 roku w m.st. Warszawie, w ramach szkolenia obronnego, ćwiczenie obronne pod kryptonimem „STOLICA 2011”.

GP-0050/1394/2011
ZARZĄDZENIE Nr 1394/2011
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  w związku z art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) , w związku z Programem szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2011 – 2016 oraz Programem Szkolenia Obronnego w mieście stołecznym Warszawa na lata 20011-2013 i Planem Szkolenia Obronnego w mieście stołecznym Warszawa na 2011 rok, zarządza się co następuje:

       § 1. Przeprowadzić w dniach 15 – 16 września 2011 roku w m.st. Warszawie, w ramach szkolenia obronnego, ćwiczenie obronne pod kryptonimem „STOLICA 2011”.

    § 2.    Celem ćwiczenia obronnego jest osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej i realizacja wybranych przedsięwzięć wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej, w tym:

1)    sprawdzenie rozwiązań wynikających z „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, „Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy” oraz rozwiązań funkcjonujących w ramach Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;
2)    weryfikacja procedur reagowania kryzysowego stanowiących element składowy „Planu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy”;
3)    sprawdzenie czasów reakcji podmiotów zaangażowanych w realizację zadań zarządzania kryzysowego;
4)    ewaluacja działań służb oraz wyciągnięcie wniosków będących efektem analizy podejmowanych decyzji i koordynacji realizowanych przedsięwzięć;
5)    sprawdzenie przygotowania kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy do realizacji zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
6)    sprawdzenie funkcjonowania akcji kurierskiej na obszarze m.st. Warszawy;
7)    sprawdzenie umiejętności do przekazywania zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa przez obsadę osobową Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK) oraz obsady Punktów Kontaktowych (PK) w biurach i urzędach dzielnic;
8)    sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Wojewody Mazowieckiego, Stały Dyżur Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy;
9)    sprawdzenie gotowości do realizacji zadań obronnych Szpitala Bielańskiego – samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

    § 3.    W ćwiczeniu wezmą udział dyrektorzy biur Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy oraz Komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

    § 4.1.    Kierowanie ćwiczeniem obronnym powierzam Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego;
2.    Powołuję Zespół Autorski w składzie:
1)    Elżbieta Szypuła – kierownik Zespołu;
2)    Andrzej Kowalski – członek Zespołu;
3)    Sławomir Nowicki – członek Zespołu;
4)    Iwona Porowska – członek Zespołu;
5)    Marcin Kamiński – członek Zespołu;
6)    Anna Podgrudna – członek Zespołu;
7)    Wojciech Poletyłło – członek Zespołu.

3.    Zespół Autorski zobowiązuję do opracowania:
1)    koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;
2)    planu przeprowadzenia ćwiczenia;
3)    założenia do ćwiczenia;
4)    planu podgrywki;
5)    sprawozdania z ćwiczenia.

4.    Kierownika Zespołu Autorskiego zobowiązuję do uzgodnienia koncepcji przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

    § 5. Ćwiczenie obronne należy prowadzić metodą aplikacyjną oraz epizodów praktycznych w oparciu o ustalenia „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz przyjętych w koncepcji założeniach.

    § 6. Uczestników ćwiczenia obronnego zobowiązuję do przekazania opracowanej dokumentacji z przebiegu ćwiczenia do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminie do dnia 23 września 2011 roku.
    § 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

    § 8.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
    2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia
i podsumowania ćwiczenia.      Prezydent
    Miasta Stołecznego Warszawy
                               /-/ Hanna Gronkiewicz-Waltz          
                              

bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/F7B371EF-AC3E-4BA0-9EF4-7C1334ED7F13/818090/1394_0409.doc                                                                                         

---------------------------------------------------------------

Pytanie chyba najważniejsze...dlaczego teraz? Dlaczego przed wyborami ??

Zamach na wolność ? Zamach na spokój ? Zamach na opozycję ? Zamach na psychikę wyborców ?

Dziś na twitterze posłanka pomaska zaznaczyła wyraźnie że kampania "Polska w budowie" już się zakończyła.

Pytanie zatem czy nie mamy do czynienia z kolejnym etapem kampani. Skąd te podejrzenia ? Ten kto widział dziś wypowiedź Vincenta Rostowskiego (idąc za wpisem posła Czarneckiego) wie o czym mowa.

Ale skoro merytorycznej kampanii prowadzić się nie da (bo PIS dziurawił dziś balony z obietnicami PO niespełnionymi) to może ktoś genialny wpadł na zastraszaie ludzi ?

Miejmy nadzieje że pewnym grupom nie przyjdzie do głowy by nie tylko zastraszać ale i także...

 

No właśnie..

A to tak mi się przypomniało:

wiadomosci.wp.pl/kat,9911,title,Sluzby-specjalne-podkladaly-atrapy-bomb-w-Warszawie,wid,8219600,wiadomosc_prasa.html

 

foto: pdphoto.org

 

UPDATE:

No proszę proszę co za ciekawostka. Oficjalne stanowisko w sprawie ćwiczeń jest takie:

Iwona Szpala: - Kryptonim: "Stolica 2011". Cel akcji "osiągnięcie wyższych stanów gotowości obronnej" i realizacja planu operacyjnego "funkcjonowania Warszawy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny". Coś nam grozi?

Ewa Gawor, dyrektor miejskiego biura zarządzania kryzysowego: -Nic mi o tym nie wiadomo. Wykonujemy wolę wojewody, który zarządził dwudniowe ćwiczenia obronne w stolicy.

warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,10283324,Warszawa_przygotowuje_sie_do_wojny__Na_wszelki_wypadek.html

No to zobaczmy co zarządził Wojewoda:

mazowieckie.pl/download.php

 

Wojewoda zarządził całkiem co innego, miesiąc po zarządzeniu HGW !!

Pytanie zatem kto był inicjatorem tej akcji ?

 

 

Deser:

A zastanawiali się kiedyś Państwo czy w monitoringu miejskim jest potrzebna dwukierunkowa transmijsja fonii ?

Otóż okazuje się że zaczyna być !!!

Faktycznie, w specyfikacji przetargu na dostawę kamer czytamy: "oprócz transmisji sygnałów wizji i sterowania, system będzie także realizował dwukierunkową cyfrową transmisję fonii oraz sygnałów alarmowych"

www.tvnwarszawa.pl/informacje,news,jozefow-na-podsluchu,281530.html

KOMENTARZE

 • x
  Dzięki ;)
 • @
  czy to może mieć związek: http://pirx.nowyekran.pl/post/26057,ewakuacja-hali-mirowskiej

  ?

  czy ktoś widział inne, podobne, poczynania ?
 • Kryptonim "STOLICA 2011"
  "Zainteresowani dziennikarze będą mogli wziąć udział 15 września (czwartek) w obserwowaniu ćwiczenia akcji ratowniczej podczas masowego wypadku w komunikacji"
  http://portal.okecie.net/aktualnosci/735-wiczenia-obronne-stolica-2011-po-raz-pierwszy-w-warszawie.html

  A więc kolej średnicowa.
 • Wojsko szkoli się na samochodach pułapkach...
  "Mocnym akcentem rozpoczęło się praktyczne szkolenie w czasie ćwiczenia „Klonowy Łuk – 2011” (Maple Arch-2011). Na pasie taktycznym zorganizowano pokaz działania samochodu-pułapki.

  Od samego rana trwały na pasie taktycznym przygotowania do nietypowego i rzadko prezentowanego w Polsce pokazu działania VBIED czyli samochodu-pułapki. Angielski skrót VBIED (Vehicle Borne Improvised Explosive Device) oznacza improwizowane urządzenie wybuchowe zainstalowane na samochodzie. W rękach afgańskich talibów może być bronią niezwykle niebezpieczną. Te właśnie przyczyny skłoniło polsko-kanadyjskie kierownictwo ćwiczenia do zorganizowania tego bardzo poglądowego elementu szkolenia. Za podstawę do skonstruowania pułapki użyto samochód osobowy a następnie „wzbogacono” jego konstrukcję o 30 kg trotylu. Ładunki zostały precyzyjnie rozmieszczone w kilku miejscach pojazdu i uszczelnione tak aby dodatkowo spotęgować efekt ich działania.

  W samo południe na pasie taktycznym zebrali się wszyscy uczestnicy ćwiczenia aby zapoznać się z efektem finalnym pracy saperów. Tuż po 12.00 odpalono drogą radiowa zapalnik i sekundy później oczom zebranych ukazał się wysoki słup ognia i dymu a po kilku sekundach dotarł do ich uszu głośny huk.(...)
  Wiecej :
  http://www.wp.mil.pl/pl/artykul/11773
 • @pomidorowa. A teraz postraszymy.......
  Trzeba przyznać, ze horda nie najlepszego zdania o Polakach. Wystarczy pokazać kułak i kopnąć w zadek i narodek schowa się do mysiej dziury z podkulonym ogonem.

  Ciekawy jestem czy mają rację. Ano zobaczymy.... juz niedługo.
 • @all
  a jak ktoś będzie stawiał opór to będą zamykać w orlikach :)

  http://vimeo.com/28929498
 • @pomidorowa
  Słyszałem o planowanym zamachu w warszawskim metrze w dniu 06.10.2011r. Nie wiem na ile w tym jest prawdy. Oby mylił się ten, kto ten fakt przepowiadał już wcześniej.
 • all
  kochani ...
  zobaczcie co sie stalo po 10.4. ... obudzili, tak wielu z nas,
  mordujac sie pomiedzy soba ...
  zrozumcie ze zamach na nas, zwyczajnych ludzi,
  zmiecie to cale towarzycho jak halny...
  straca kompletnie juz kontrole nad 100tys uzbrojonych ludzi z calym ciezkim wojennym sprzetem ...
  dlaczego do tej pory nie probowano tego na nas, co zrobili
  z amerykanami, brytyjczykami czy hiszpanami?
  bo to bylby koniec ich nwo w Polsce ...
  te 3 nacje sa 'przyzwyczajone' do zabijania ich na ulicach w czasach 'pokoju'....
  my nie... solidarnosc narodzila sie po wydarzeniach z 70 roku pamietnego...czy sie myle? a wzmocnila sie po masakrze gornikow i robotnikow podczas slawetnego 'stanu wojny' 13.12 ...gdyby sie nie wtrynily sluzby i kgb z kremla,
  a my gdybysmy sie nie dali omotac milymi slowkami i 'kanciastym stolem'... Kraj nasz wygladalby inaczej ...
  zabijajac nas w zamachu wydadza sami na siebie wyrok smierci ...
  bo krew bedzie wolala o pomste ...
 • @robhood
  Cokolwiek złego się stanie w tych dniach ćwiczeń, to tak jak piszesz, będzie ich koniec...
 • @robhood
  Solidarność... inside job.
  I wcale "nie skończył się komunizm"
 • @anarche
  od poczatku byla inside job? nasza solidarnosc?
  czy potem sb i kgb zrozumialy? :)
 • nie teraz...
  To jeszcze nie teraz
  Jesli dokonaja zamachu, to beba starac sie nas zaskoczyc
  Musieli by byc kompletnymi idiotami zeby realizowac taki plan wlasnie teraz
  Ale do myslenia daje fakt przeprowadzania cwiczen w skali NATO
  http://niezalezna.pl/16134-wirtualne-cwiczenia-nato-w-szczecinie
  jeszcze ciekawiej przedstawia sie ta sytuacja w kontekscie ostatnich "hakerskich atakow", nowej bronkowej ustawy i paplania Vincenta R.
  Jedno jest pewne "cos" sie szykuje i nie bedzie to taki "zwykly" atak terrorystyczny
 • @ckhopi
  Coś się szykuje, ale jeżeli choćby przypadkowo odgadniemy co i będziemy o tym pisać... to może temat póki co rozbroimy?

  http://niezalezna.pl/11378-rosyjsko-natowskie-cwiczenia-nad-polska

  Zdumiewające. Typowe rozpoznanie pola walki, naszych systemów OPL i dowodzenia, namierzyli centra itd Czy my ćwiczymy nad Królewcem, Grodnem, Leningradem, Moskwą?

  http://niezalezna.pl/16134-wirtualne-cwiczenia-nato-w-szczecinie

  Temat pustynny jest ZMYŁKĄ, to brygada typowa do operowania w Europie, np do "obrony demokracji przed jakimiś faszystami" w jakimś kraju za Odrą. Niemcy i Polacy nie prowadzą typowo bojowych misji, więc upieram się przy swojej tezie. To wojsko szykowane PRZECIW NAM, przeciw np Grecji itd w UE.

  http://niezalezna.pl/11329-cwiczenia-wojskowe-podczas-euro-2012

  Poczekają "dopiero" na EURO2012?
  Gdyby miano coś wysadzić, to zapewne majątek PKP... będzie okazja do wielkiej inwestycji komunalnej, czy nawet ze środków budżetu krajowego. Zatem dworzec, tunel, metro, wiadukt, węzeł? Na pewno będzie im chodziło o duże zniszczenia infrastruktury, ale raczej o ograniczanie ofiar do rozsądnych rozmiarów, mniej niż WTC...

  Oni muszą wiedzieć że nie uznamy tego za wypadek, losową katastrofę czy "zwykły" terroryzm. Będzie sejmowa komisja śledztwa, staniemy na głowie żeby dojść prawdy, wszystkich PO-wiązań. Sfałszują wybory i zaczną twardy kurs, w razie czego wezwą wojska zagraniczne. Wojna.
 • Pewna zależność...
  Może i w Warszawie terroryści arabscy przygotowują jakiś spektakularny zamach terrorystyczny? Ostrzegam, nie chodzić w miejsca, gdzie jest dużo ludzi i przede wszystkim po tych szkoleniach uważać na siebie. jest pewna zależność, występująca przy ostatnich tzw. zamachach terrorystycznych w Stanach oraz w Europie. Z tego co pamiętam, to zawsze, kilka dni po tego typu szkoleniach antyterrorystycznych miały miejsce zamachy terrorystyczne, tak było bodajże w Nowym Jorku, w Londynie, w Moskwie, oraz w Madrycie. Mam nadzieję, że tym razem nic się nie wydarzy dzięki czemu rządzący Polską nie będą mogli w naszym kraju, na przykład wprowadzić w Polsce stanu wyjątkowego. :))) A dzień wyborów do polskiego parlamentu już niebawem. :)
 • to ciekawe ...
  http://zmianynaziemi.pl/wideo/glownodowodzacy-general-informuje-ze-rosyjska-armia-szykuje-sie-najgorszy-scenariusz
 • @robhood
  Uwaga, uwaga ogłasza się alarm dla miasta Warszawy!:D

  Ciekawe, czy byliby skłonni się założyć i ewentualnie o ile.:)

  P.S.
  robhood, od początku.
 • Zbyt wiele tu zbiegów okoliczności by uznać to wszystko za...
  zbieg okoliczności.
  Mieliśmy do tej pory wojnę polsko-polską w wersji light, zaczyna się hard.
  Te skurwysyny faktycznie chcą udowodnić, że "PO nas POtop".
 • @To tylko zbieg okoliczności...
  http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110913/POWIAT0304/77833353
 • megafony na latarniach
  kochani, nie jestem w stanie tak na szybko wynaleźć linka, ale ponoć w wawie zamontowano na latarniach megafony o potwornej mocy, mogących w ułamek sekundy obezwładić każdego - dosłownie odbierając słuch.

  ...może jestem przewrażliwiony, ale za wiele tu przypadków, jeżeli to wszystko się zbierze do kupy...
 • @0tiv
  megafony w technologii LRAD [Long Range Acoustic Device (Urządzenie akustyczne dalekiego zasięgu)]

  http://niepoprawni.pl/blog/4873/czego-obawiaja-sie-platformersi
 • @t-rex
  pamiętajcie, że w USA w dniu ataku na WTC miały miejsca ogólnokrajowe ćwiczenia w tym temacie! Wszystkie służby myślały że to fikcja!
 • Oni na pewno coś szykują. Nie oddadzą władzy.
  Za daleko zabrnęli..
  Z drugiej strony co nie ściemnią - wychodzi na jaw. Domek z kart się sypie.
  Kiedy? Patrząc na burdel jaki generują obecnie - coś winno się wydarzyć przed wyborami i oni doskonale muszą o tym wiedzieć.

  Mają sygnały z różnych instytucji. Analizują komentarze w internecie. Wychodzi im pełny bunt społeczności. Takie strony jak NowyEkran i inne Wolne Media mają już sporo zwolenników. Nikt nie wierzy padalcom politycznym.

  Zastanawiające, że takie ćwiczenia zostały ujawnione. To jest specjalne działanie.

  Jeśli do jutra nic się nie wydarzy to kolejna data to: 22.09.2011.
 • Po co zmieniano ustawę o stanie wyjątkowym,wojennym?
  Chyba coś szykują, teraz stosuje się takie metody w świecie;
  służby "robią" zamachy by pózniej stosować walkę z terroryzmem.
  Dużo artykułów w internecie na ten temat.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY